Omstillingsagent

Styrk dine evner til at arbejde med grønne forandringsprocesser ud fra et helhedsorienteret syn på bæredygtighed.

Hjælp den grønne omstilling på vej!

I alle lag af samfundet kaldes der på bæredygtighed. Det er gået op for mange, at der er brug for fundamentale forandringer, der tager hensyn til klimaet og til naturens ressourcer og biodiversitet.

Som deltager på Omstillingsagent er du med til at hjælpe den grønne omstilling på vej. Samtidig får du et grønt kompetenceløft og et personligt netværk, der kan styrke din jobsøgning. Kursets innovative og entreprenante tilgang kan, med en god vind, bidrage til at skabe nye grønne jobs.

Nyskabende og praksisnært kursus

Omstillingsagent er et praksisnært 6-ugers kursus, hvor du i teori og praksis arbejder med at igangsætte og håndtere bæredygtige forandringsprocesser. Undervisningen foregår ude, hvor omstillingen sker i praksis. Her arbejdes der med de udfordringer vi som individer, fællesskaber og samfund møder, når vi omstiller til bæredygtighed. Gaia Education’s bæredygtighedshjul giver inspiration til, hvordan vi kan fremme en helhedstænkende omstilling, der favner bæredygtighedshjulets fire dimensioner: Den økologiske, den økonomiske, den sociale og verdenssynet.

Projekter i den virkelige verden

I Omstillingsbutikken byder virksomheder, institutioner og lokalsamfund ind med projekter, hvor de ønsker at få undersøgt, hvordan der kan omstilles til en bæredygtig praksis. Den 5. kursusuge er afsat til at lave omstillingsdesigns, der hviler på den nye viden og tværfaglighed i projektgrupperne.

Det får du ud af kurset

  • Viden og indsigt i et helhedsorienteret syn på bæredygtighed.
  • Erfaring i at designe og arbejde med et konkret omstillingsprojekt i lokalsamfundet, en virksomhed eller organisation.
  • Adgang til et netværk af omstillingsaktører og erfarne ildsjæle.
  • Indsigt i individuelle, kollektive og samfundsmæssige omstillingsprocesser.
  • Mulighed for at arbejde med din personlige omstillingsproces, dine drivkræfter og bremseklodser, og træne dine sociale kompetencer i forhold til at indgå i anerkendende samarbejdsrelationer.

Undervisningsform

Der er som udgangspunkt undervisning tre dage om ugen kl. 9-15. Dele af undervisningen foregår der hvor omstillingen sker i praksis. Det lærte knyttes til egne erfaringer og konkrete projekter. En uge bruges til at lave omstillingsdesign i grupper. En fælles opgave er at skabe et tillidsfuldt og mangfoldigt læringsmiljø.

Målgruppe

Uddannelse og alder betyder ikke det store. Det afgørende er, at:

  • Du har lyst til at lære nyt om dig selv og din omverden.
  • Du er indstillet på at deltage aktivt i kursets forskellige læringsaktiviteter.
  • Du er optaget af bæredygtig omstilling på det personlige, lokale og samfundsmæssige plan.

Du kan tilmelde dig kurset på denne side.